Nikdy nebudete mať druhú šancu urobiť prvý dojem... a prvý dojem o Vašej spoločnosti vytvárajú Vaše grafické a reklamné materiály. Kvalitná firemná grafika Vás odprezentuje v tom najlepšom svetle!

Firemná identita (Corporate Identity, CI) predstavuje spôsob, akým sa Vaša spoločnosť prezentuje a komunikuje navonok. Vychádza z kvalitného logotypu a dizajn-manuálu, ktoré sa následne premietajú do tlačovín, inzercie, interiérov, výstavných aktivít, webstránky... Budovanie firemnej identity posilní Váš imidž, vytvorí jasný a nezameniteľný firemný štýl, a urobí Vašu reklamu účinnejšou a efektívnejšou!


Vonkajšia reklama oslovuje Vašich partnerov bezprostredne pred stretnutím s Vami. Cez Vašu vonkajšiu reklamu si Vaši zákazníci fixujú polohu Vašej firmy. Vďaka kvalitnej a premyslenej komunikácii sa takto Vaše sídlo môže stať orientačným bodom - miestom o ktorom sa hovorí.
Tlačené materiály sú Vašou predĺženou rukou v kanceláriach Vašich obchodných partnerov. Vaši partneri ich majú opakovane na očiach a opakovane a podvedome si tak o Vás tvoria mienku. Kvalitné tlačoviny spoluvytvárajú pozitívnu predstavu o Vás, jasne a zrozumiteľne prezentujú Vašu ponuku!
Obal skutočne predáva Váš výrobok! Obal je posledným a rozhodujúcim faktorom, ktorý bezprostredne pred kúpou výrobku presviedča a uisťuje spotrebiteľa, že sa rozhodol správne! Dobrý, premyslene smerovaný obal zároveň formuje Váš pozitívny imidž v očiach koncových spotrebiteľov.
WWW sa stalo symbolom doby, rýchlosti a dostupnosti informácii. Kvalitne vybudovaná webstránka sprostredkúva najaktuálnejšie informácie rýchlo, jednoducho, pohodlne a zrozumiteľne. Naopak, ak Váš zákazník nenájde hľadané do niekoľkých sekúnd, stránku opúšťa a spravidla sa k nej už nevracia.Webstránky: uprostred.sk I Izvor I Davos I Dekona I EUprojekty I ProfiTax I Ady I CDE I ZUŠ I Tünkers
Websdizajn: Createc I Auto Slovák I Master I Rubi I Pflege zu Hause I Audit-dane I Protech


Realizácia výstavného stánku je niečo ako otvorenie pobočky, pripravenej prijať na minimálnej ploche koncentrovaný prílev návštevníkov. Poctivé kreatívne riešenie Vám pripraví reprezentatívny priestor pre plnohodnotnú komunikáciu. Priestor, ktorý pri primeraných nákladoch, ohúri Vašich partnerov.


 
 
Kontaktujte nás...